FaZett 2019

FaZett 2019

Vol. 32:1
Ohlsson, A.: Storfjärilar i Skåne 2018
Bengtsson, B. Å.: Kanske snart i Skåne? – Fjärilar vi ska spana efter
Barr, O.: Otiorhynchus armadillo (Rossi, 1792), en ny öronvivel för Skåne (Col., Curculionidae)
Larsson, P. G.: Om tryfjäril Limenitis camilla (L.) och några tankar kring fjärilars flygtider 2018

Vol. 32:2