FAZETT

FaZett

fazett_cover

FaZett är Entomologiska Sällskapets årliga publikation.Innehållet är alltifrån vetenskapliga artiklar till medlemmarnas egna berättelser.

Tidskriften utkommer med två till tre nummer per år sedan 1988. Du kan beställa gamla årgångar av FaZett genom att betala in adekvat belopp till Entomologiska Sällskapet i Lund BG 5476-0954.
Pris 50 kr/årgång.
Ange på inbetalningsavin vilken eller vilka årgångar du önskar.

Till höger kan ni trycka på ett årtal och då följer en sammanställning över de utgivna årgångarnas innehåll.

Till vissa dokument behövs Adobe Reader som kan laddas ner på nedanstående länk.

get_adobe_reader